Rezultatul selecției de dosare din 25.11.2020 pentru ocuparea unui post vacant de economist IA

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.192/19.11.2020 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a pentru postul temporar vacant de economist IA – Compartiment Statistica si Informatica, Statia centrala Deva, perioada determinata, selectie care a avut loc in data de 25.11.2020, ora 9.00.

  • dosarul de inscriere nr. 3814 / 20.11.2020 al dnei. Bode Ioana Alina ADMIS

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD

Membrii:
Ec. Bodrean Adrian –director economic S.J.A. HD

Ec. Stinga Mirela – economist IA, S.J.A. HD

Secretar:
Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.

Posted in Anunțuri publice, Concurs alte functii, Rezultate concurs & promovare, TOATE CATEGORIILE.