Rezultatele în urma interviului pentru ocuparea unui post vacant de inginer mecanic debutant – Substatia Hunedoara

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr. 14/13.01.2021 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru postul vacant de inginer mecanic debutant – Serviciu miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara, avand in vedere ca in urma selectiei, care a avut loc in data de 18.01.2021, ora 9.00, au fost admise doua dosare.

In urma interviului pentru ocuparea unui post vacant de inginer mecanic debutant – Serviciu miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara, rezultatele au fost urmatoarele:

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Admis/Respins

1.

NAN FLAVIUS – IUSTIAN

98

ADMIS

2.

STEFANESCU FLORIN – SORIN

ABSENT

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general – SJA HD

Membrii:
Ing. Stoicescu Claudiu –director tehnic – S.J.A. HD
Ing. Tici Emil – inginer mec. II – sef serv. cu deleg,- Serv. Misc. si Exploat. Auto – S.J.A. HD

Secretar:
Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S. – SJA HD

Observator sindicat:
Ciuica Petrisor – líder sindicat

Posted in Anunțuri publice, Concurs alte functii, Rezultate concurs & promovare, TOATE CATEGORIILE.