Rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru ocupare a postului vacant de inginer mecanic debutant – Substația Hunedoara

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.14/13.01.2021 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a postului vacant de inginer mecanic debutantServiciu miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara, perioada determinata, selectie care a avut loc in data de 18.01.2021, ora 9.00.

  • dosarul de inscriere nr. 141/14.01.2021 al d-lui Stefanescu Florin – Sorin – ADMIS

  • dosarul de inscriere nr. 148/15.01.2021 al d-lui Nan Flavius – Iustian – ADMIS

Pentru departajare, in data de 21.01.2021, ora 9.00 va avea loc proba de interviu pentru postul de inginer mecanic debutant – Serviciu miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara, avand in vedere ca in urma selectiei au fost admise doua dosare.

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD

Membrii:
Ing. Stoicescu Claudiu – director tehnic S.J.A. HD

Ing. Tici Emil – inginer II sef serv. cu deleg. – Serv. miscare si Exploatare Auto, SJA Hunedoara

Secretar:
Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.

Observator sindicat:
Ciuica Petrisor – líder sindical

Posted in Anunțuri publice, Concurs alte functii, Rezultate concurs & promovare, TOATE CATEGORIILE.