Rezultatele la proba scrisă din 13.09.2021, ora 09:00, pentru ocuparea unui post vacant de inginer mecanic debutant

Antet

ANUNT

In urma concursului sustinut in data de 13.09.2021, ora 9,00, la proba scrisa pentru ocuparea a 1 (unu ) post vacant, perioada nedeterminata de inginer mecanic debutant la Serviciul miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara, rezultatele sunt:

Nr. crt.

Numele si prenumele

Statie/ Substatie

Punctaj proba scrisa

Admis/Respins

1

NAN FLAVIUS – IUSTIAN

Hunedoara

75

ADMIS

2

BOLEA ADRIAN – OCTAVIAN

Hunedoara

25

RESPINS

3

CIORNEA FLORIN

Hunedoara

15

RESPINS

Candidatul admis la proba scrisa poate participa la interviul din data de 16.09.2021, ora 09,00.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela

Posted in Anunțuri publice, Concurs alte functii, Rezultate concurs & promovare, TOATE CATEGORIILE.