Rezultatul examenului sustinut la proba scrisa de promovare din data de 13.09.2021, pentru 1 post de operator registrator de urgenta

Antet

ANUNȚ

In urma examenului sustinut la proba scrisa de promovare din data de 13.09.2021, ora 12,00 , pentru 1 post de operator registrator de urgenta principal la Statia centrala Deva – Dispecerat Medical rezultatatele au fost urmatoarele:

Nr. crt. Nume/prenume Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 BRINZAN ROBERT 85 Promovat

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela

Posted in Anunțuri publice, Concurs alte functii, Rezultate concurs & promovare, TOATE CATEGORIILE.