Rezultatele probei de interviu pentru postul de asistent medical debutant generalist la Statia centrala Deva

Antet
Nr. inreg.3382/08.10.2021

ANUNT

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.192/04.10.2021 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru postul de asistent medical debutant generalist la Statia centrala Deva, avand in vedere ca in urma selectiei din data de 07.10.2021 au fost admise patru dosare.
In urma interviului din data de 08.10.2021, ora 09,00 sustinut de candidati pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical debutant generalist la Statia centrala Deva, rezultatele au fost urmatoarele:

Nr. Crt. Nume/Prenume Puctaj interviu Admis/Respins
1. JURCA SIDONIA 95 ADMIS
2. BULZESC ANDREEA – ANCUTA 63 RESPINS
3. PANTELIMON LUIGI 58 RESPINS
4. TONA CLAUDIU – SERGIU ABSENT

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD
Membrii:
Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD
As. Illes Georgeta – Gabriela – asistent med.pr. S, S.J.A. HD
Secretar:
Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.


 

Posted in Anunțuri publice, Concurs asistenți, Rezultate concurs & promovare, TOATE CATEGORIILE.