Rezultatul selecției de dosare pentru postul de asistent medical debutant generalist la Statia centrala Deva

Antet

ANUNT

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.192/04.10.2021, a procedat la selectia dosarelor depuse pentru postul de asistent medical debutant generalist la Statia centrala Deva, iar in urma selectiei au fost admise patru dosare, selectia de dosare a avut loc azi 07.10.2021, ora 9.00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara.

Nr. Crt. Nume/Prenume Admis/Respins
1. BULZESC ANDREEA – ANCUTA ADMIS
2. PANTELIMON LUIGI ADMIS
3. TONA CLAUDIU – SERGIU ADMIS
4. POP VALERIU – ANDREI RESPINS
5. JURCA SIDONIA ADMIS

Dosarul d-lui Pop Valeriu – Andrei a fost respins din motive medicale

Avand in vedere ca in urma selectiei de dosare au fost admise patru dosare se va organiza proba de interviu in data de 08.10.2021, ora 09,00.

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD
Membrii:
Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD
As. Illes Georgeta – Gabriela – asistent med.pr. S, S.J.A. HD
Secretar:
Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.


 

Posted in Anunțuri publice, Concurs asistenți, Rezultate concurs & promovare, TOATE CATEGORIILE.