Rezultatul concursului sustinut in data de 14.09.2021, ora 13,00, la proba scrisa pentru ocuparea a 1(unu) post temporar vacant de economist gradul I

Antet

ANUNT

In urma concursului sustinut in data de 14.09.2021, ora 13,00, la proba scrisa pentru ocuparea a 1(unu) post temporar vacant de economist gradul I la Statia centrala Deva, – birou RUNOS, rezultatele sunt:

Nr. crt.

Numele si prenumele

Punctaj proba scrisa

Interviu

Punctaj final

ADMIS/RESPINS

1

TATOMIR DORINA

85

81,25

83,12

ADMIS

Manager General,
Dr. Filimon Valeria

BIROU RUNOS
Ec. Nita Angela

Posted in Anunțuri publice, Concurs alte functii, Rezultate concurs & promovare, TOATE CATEGORIILE.