Rezultatul probei interviu susținută in data de 16.09.2021, ora 9,00, pentru ocuparea unui post vacant de inginer mecanic debutant

Antet

ANUNT

In urma interviului sustinut in data de 16.09.2021, ora 9,00, pentru ocuparea a 1(unu) post vacant, perioada nedeterminata inginer mecanic debutant la Serviciul miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara, rezultatele sunt:

Nr. crt.

Numele si prenumele

Statie/ Substatie

Punctaj proba scrisa

Punctaj interviu

Punctaj final

Admis/Respins

1

NAN FLAVIUS – IUSTIAN

Hunedoara

75

89

82

ADMIS

Manager General,
Dr. Filimon Valeria

BIROU RUNOS
Ec. Nita Angela

Posted in Anunțuri publice, Concurs alte functii, Rezultate concurs & promovare, TOATE CATEGORIILE.